Spoločnosť Credit Control a.s. bola založená v auguste 1998 a poskytuje
široké portfólio služieb domácim aj zahraničným klientom už viac ako 10 rokov.

Pre firemných klientov ponúkame široké spektrum služieb
vrátane komplexného poradenstva v oblasti eurofondov,
zakladania nových spoločností, finančných analýz,
spracovanie podnikateľských zámerov a pod.